Skip to content

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Suomen Julkisivu-Urakoitsijat Ry

Yhteyshenkilö: Jarmo Ojanperä

Puh. 0400 683 003

TIETOSUOJASELOSTE

Automaattinen tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely

Verkkopalvelu on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Sivustossa voi myös olla
kirjautumista vaativa osio. Verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä
voitaisiin tunnistaa. Palvelun käytöstä voidaan kerätä kootusti tilastollista tietoa palvelun
kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista, palvelusta poistumissivuista
tai muita vastaavia tietoja. Tilastollisen tiedon keräämiseen verkkosivuilla voi olla käytössä Google
Analytics. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/

Tunnistetiedot talletetaan verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä
kehittämisen ja markkinoinnin tueksi. Vain edellä mainittuja tehtäviä hoitava henkilöstö voi tehtäviensä
edellyttämässä laajuudessa käsitellä tunnistetietoja. Tunnistetietoja ei saa ilmaista sivullisille muutoin kuin
laissa erikseen säädetyissä tilanteissa.

Palautteen, yhteydenottopyynnön tms. voi lähettää yhteydenottolomakkeen kautta. Jos
palautelomakkeella tai sähköpostilla lähetettyyn palautteeseen halutaan vastaus, tulee palaute lähettää
yhteystiedoilla varustettuna. Yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt viestit arkistoituvat palveluun.

Henkilötietoja sisältävää palautetta lähettävän on syytä huomioida, että suojaamattomana lähetetyn
palautelomakkeen tai sähköpostiviestin tietoturva on heikko eikä tiedon salassapitoa ja suojaamista voida
tällöin täysin varmistaa. Tämä on syytä huomioida erityisesti yksityisyyden kannalta arkaluonteisten
tietojen osalta.

Rekisterin ylläpitäjänä toimii verkkosivuston haltija.

Back To Top